Zmluvy

Zobraz


Mesto arrow_upward Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Dodatok k Zmluve č.1856/2020/OSEM/NZ zo dna 10.12.2020- zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 11.12.2035 HUMANIT n.o. 223 0.0 EUR 16. Marec 2022 17. Marec 2022
Levice Oprava izolácie plochých striech-Vajanského 12,14,Perecká 42, MŚ Dopravná IZOMER s.r.o. 183 5750.01 EUR 02. Marec 2016 03. Marec 2016
Levice Zd.Nejedlého 38 Levice - oprava balkónov Števko Peter - ŠTEVSTAV 1033 14000.0 EUR 19. Október 2016 20. Október 2016
Levice Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.500/2016/OSEM Funny Sport Slovensko s.r.o. 840 2058.54 EUR 10. August 2016 11. August 2016
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice na ul. Krátka č. 5,7 Levice Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 6896/011/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: ostatná plocha, o výmere: 21,42 m2 Okresné stavebné bytové družstvo Levice 274 80.69 EUR 26. Marec 2019 27. Marec 2019
Levice Nákup kuchynského vybavenia do ŠJ VI.ZŠ a MŠ Hlboká Gastro Vrábeľ,s.r.o. 784 6637.0 EUR 27. Júl 2016 28. Júl 2016
Levice Oprava kanalizácie II.ZŠ a ZŠ s vjm STAVMONT Levice, s.r.o. 925 4896.0 EUR 15. Október 2014 16. Október 2014
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice - záhradka č. 19 Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 578/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: záhrada, o výmere: 219 m2 J T (Fyzická osoba) 1064 154.53 EUR 06. November 2018 07. November 2018
Levice Zmluva o výpožičke - nebytový priestor Mestský majer v Leviciach Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice 1129 0.0 EUR 24. November 2016 25. November 2016
Levice Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - dodávka a montáž sprchového kúta, vodoinštalačné práce LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 878 1154.64 EUR 25. August 2016 26. August 2016