Zmluvy

Zobraz


Mesto arrow_upward Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra E katastra nehnuteľností číslo: 9638/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: ostatná plocha, o výmere: 45 m2 B D (Fyzická osoba) 693 166.65 EUR 01. August 2014 02. August 2014
Levice Dohoda o ukončení nájmu ku dňu 31.03.2012 č.z. 332/2006/NZ/OSEM Levická televízna spoločnosť s.r.o. 207 0.0 EUR 21. Marec 2012 22. Marec 2012
Levice Výmena strešnej krytiny na budove MsP, J.Bottu č.5 Jozef Varga JV 1041 0.0 EUR 09. Jún 2011
Levice Uzavretie budúcej KZ - na pozemok KNC 6896/74 J T (Fyzická osoba) 186 0.0 EUR 07. Február 2013 08. Február 2013
Poprad Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Levice Dom smútku - dodávka a montáž klimatizačného zariadenia MERAX SK s.r.o. 252 12396.0 EUR 07. Marec 2013 08. Marec 2013
Levice M.R.Štefánika č.1 Levice - oprava omietky bočnej steny SEROX Slovakia s. r. o. 364 3976.8 EUR 16. Apríl 2016 17. Apríl 2016
Poprad Bez názvu LUJAN Plus s.r.o. 109 0.0 EUR 08. Január 2021
Levice Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom Kosák Jaroslav 419 5706.11 EUR 10. Máj 2016 11. Máj 2016
Levice Právo prechodu, prejazdu, vstupu a vjazdu motorovými a nemotor.doprav.prost., strojmi a mechanizmami INVEST 4 - STORIA Levice a.s. 175 1000.0 EUR 28. Marec 2012 29. Marec 2012