Komunál - Servis, s.r.o.

IČO: 51115026
Hlavná 3 Prešov

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov -výber dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa 1020230001 1500.0 EUR 16. Február 2023 zaplatené
Levice výdavky spojené s VO / elektrická energia 202204214 1020220472 450.0 EUR 22. December 2022 zaplatené
Levice poskytnuté služby verejného obstarávania el.energ. 212200648 1020220473 200.0 EUR 22. December 2022 zaplatené
Levice výdavky spojené s VO / elektrická energia 202204214 1020220472 450.0 EUR 22. December 2022 zaplatené
Levice poskytnuté služby verejného obstarávania plynu 212200649 1020220461 400.0 EUR 21. December 2022 zaplatené
Levice Výdavky spojené s verejným obstarávaním, cena za poskytnutie služby vo výške 50% z cenník. ceny 202200991 1020220428 100.0 EUR 16. December 2022 zaplatené
Bratislava VO na výber poskytovateľa poistných služieb pre vlastnú potrebu obstarávateľa 1220007066 3900.0 EUR 13. September 2022 31. August 2022
Levice dodávka vykonu ver. obstarávania na poist. majetku a zodpov. za škodu 202000661 1020200260 60.0 EUR 15. Október 2020 zaplatené
Levice prieskum k verejnému ostarávaniu na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 212000460 1020200259 60.0 EUR 15. Október 2020 zaplatené
Levice dodávka výkonu VO na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 202003144 1020200257 120.0 EUR 15. Október 2020 zaplatené