Československá obchodná banka, a.s.

IČO: 36854140
Žižkova 11 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Interiérové vybavenie v zmysle preberacieho protokolu zo dňa 31.07.2023 202302998 8310000344 120.0 EUR 20. September 2023 nezaplatené
Levice Interiérové vybavenie v zmysle preberacieho protokolu zo dňa 31.07.2023 202302998 8310000344 120.0 EUR 20. September 2023 zaplatené
Žilina banková informácia pre účely auditu 87192450 87192450 42.0 EUR 25. Apríl 2023 18. Apríl 2023
Nitra za službu - vystavenie dokladu 2377172018 42.0 EUR 27. Marec 2023
Košice Banková informácia pre účely auditu k 31.12.2022 202300553 202371811912 84.0 EUR 15. Marec 2023 22. Február 2023
Košice Banková informácia pre účely auditu k 31.12.2022 202300553 202371811912 84.0 EUR 15. Marec 2023 22. Február 2023
Košice Banková informácia pre účely auditu k 31.12.2022 202300553 202371811912 84.0 EUR 15. Marec 2023 22. Február 2023
Košice Banková informácia pre účely auditu k 31.12.2022 202300553 202371811912 84.0 EUR 15. Marec 2023 22. Február 2023
Košice Banková informácia pre účely auditu k 31.12.2022 202300553 202371811912 84.0 EUR 15. Marec 2023 22. Február 2023
Levice Poplatok za vystavenie dokladu- audit 202300713 87592123 84.0 EUR 03. Marec 2023 nezaplatené