CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o.

IČO: 35886013
Mlynské nivy 14
821 09 Bratislava Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad "Ročnú limitovanú licenciu aplikácie Cribis UR - preverenie majetkových pomerov - 500 reportov (vrátane 25 reportov PO/FOP/FO grátis) pre potreby oddelenia daní, poplatkov a pokladne MsÚ Poprad 2401125 1800.0 EUR 28. Máj 2024 28. Máj 2024
Košice Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.8.2023, objednávame si u Vás kataster nehnuteľností na celé územie Slovenska prostredníctvom Bankovej asociácie, variant B - do 300 preverení na 12 mesiacov v sume 450,- € bez DPH. O10306230076 540.0 EUR 14. August 2023 10. August 2023
Košice Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.8.2023, objednávame si u Vás kataster nehnuteľností na celé územie Slovenska prostredníctvom Bankovej asociácie, variant B - do 300 preverení na 12 mesiacov v sume 450,- € bez DPH. O10306230076 540.0 EUR 14. August 2023 10. August 2023
Košice Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.8.2023, objednávame si u Vás kataster nehnuteľností na celé územie Slovenska prostredníctvom Bankovej asociácie, variant B - do 300 preverení na 12 mesiacov v sume 450,- € bez DPH. O10306230076 540.0 EUR 14. August 2023 10. August 2023
Košice Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.8.2023, objednávame si u Vás kataster nehnuteľností na celé územie Slovenska prostredníctvom Bankovej asociácie, variant B - do 300 preverení na 12 mesiacov v sume 450,- € bez DPH. O10306230076 540.0 EUR 14. August 2023 10. August 2023
Košice Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.8.2023, objednávame si u Vás kataster nehnuteľností na celé územie Slovenska prostredníctvom Bankovej asociácie, variant B - do 300 preverení na 12 mesiacov v sume 450,- € bez DPH. O10306230076 540.0 EUR 14. August 2023 10. August 2023
Bratislava Cribis Univerzálny register OTS1903099 540.0 EUR 16. August 2019 16. August 2019