CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

IČO: 35886013
Mlynské Nivy 14 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Poprad zabezpečenie elektr.poskytov.údajov Bankami o existencii účtu povinne osoby alebo klienta o stave na tomto účte pri výkone činností v rámci správy daní, v exek. konaní za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 20223751 504.0 EUR 31. Január 2023
Pezinok Poplatok za Zmluvu o spolupráci a tech.podpore 4.Q/2022 4922108047 504.0 EUR 12. Január 2023
Levice Poplatok za 4Q 2022-zmluva o spolupráci a tech.podpore 202204268 4922108024 1080.0 EUR 31. December 2022 nezaplatené
Levice Poplatok za 4Q 2022-zmluva o spolupráci a tech.podpore 202204268 4922108024 1080.0 EUR 31. December 2022 zaplatené
Poprad zabezp.elektr.poskytov.údajov Bankami o existencii účtu povinne osoby alebo klienta vedeného v banke a o stave na tomto účte pri výkone činností v rámci správy daní, v exekučnom konaní 01.07.2022-30.09.2022 20222658 504.0 EUR 13. Október 2022