Okresný úrad Nitra

IČO: 00151866

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov -vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2022, KMS Požiarnická 1 7060158011 -5.84 EUR 12. Máj 2023 nezaplatené
Žilina prevádzkové náklady v nebyt.prestore ul. Vysokoškolákov za 1.Q.2023 5060083018 5060083018 1191.47 EUR 10. Máj 2023 02. Máj 2023
Malacky Elektrická energia za rok 2023 - (garáž č. 8, č. 9 na parkovanie mot.vozidiel a uskladnenie materiálno-tech. vybavenia DHZ Mesta Malacky) 20230730 30.0 EUR 02. Máj 2023
Trenčín Umožnenie pripojenia objektu let. kúpaliska na pult centralizovanej ochrany PZ: 05/2023 9329028817 18.21 EUR 24. Apríl 2023
Trenčín Umožnenie pripojenia objektu let. kúpaliska na pult centralizovanej ochrany PZ: 05/2023 9329028817 18.21 EUR 24. Apríl 2023
Trenčín Umožnenie pripojenia objektu let. kúpaliska na pult centralizovanej ochrany PZ: 04/2023 9329028817 18.21 EUR 30. Marec 2023
Malacky Pokuta za správny delikt prevádzkobvateľa vozidla za nepodrobenie vozidla Technickej kontrole 20230480 55.0 EUR 21. Marec 2023
Malacky Pokuta za správny delikt prevádzkovateľa vozidla za nepodrobenie vozidla Emisnej kontrole 20230481 55.0 EUR 21. Marec 2023
Bratislava prevádzkové náklady za IV.Q.2022 (01.10.-31.12.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 1230001789 8859.44 EUR 20. Marec 2023 14. Marec 2023
Trenčín Umožnenie pripojenia objektu let. kúpaliska na pult centralizovanej ochrany PZ: 03/2023 9329028817 18.21 EUR 28. Február 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov prenájom veľkej zasadacej miestnosti OÚ v Prešove dňa 07.09.2023 v čase od 11.00 hod. do 15.30 hod.+ príprava polhodina pred a polhodina po akcii, na prvé stretnutie okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do NR SR, množ.: 5,5 hodín, jedn. cena: 17,1300 EUR, spolu: 94,22 EUR, energie, množ.: 5,5 hodín, jedn. cena: 62,9500 EUR, spolu: 346,23 EUR, jednorázové upratovanie, množ.: 1 ks, jedn. cena: 59,4000 EUR, spolu: 59,40 EUR, ostatné služby po 15.00 hod., množ.: 1 ks, jedn. cena: 8,0800 EUR, spolu: 8,08 EUR 202300414 507.93 EUR 26. Jún 2023 23. Jún 2023
Prešov Storno Prenájom veľkej zasadacej miestnosti OÚ v Prešove dňa 7.9.2023 v čase od 10.30 hod. do 16.00 hod., vrátane prípravy na prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do NR SR 2023, množ.: 5,5 hodín, jedn. cena: -17,1300 EUR, spolu: -94,22 EUR, Storno energie, množ.: 5,5 hodín, jedn. cena: -62,9500 EUR, spolu: -346,23 EUR, Storno jednorázové upratovanie, množ.: 1 ks, jedn. cena: -59,4000 EUR, spolu: -59,40 EUR 202300413 -499.85 EUR 23. Jún 2023 23. Jún 2023
Prešov Prenájom veľkej zasadacej miestnosti OÚ v Prešove dňa 7.9.2023 v čase od 10.30 hod. do 16.00 hod., vrátane prípravy na prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do NR SR 2023, množ.: 5,5 hodín, jedn. cena: 17,1300 EUR, spolu: 94,22 EUR, energie, množ.: 5,5 hodín, jedn. cena: 62,9500 EUR, spolu: 346,23 EUR, jednorázové upratovanie, množ.: 1 ks, jedn. cena: 59,4000 EUR, spolu: 59,40 EUR 202300395 499.85 EUR 21. Jún 2023 15. Jún 2023
Nitra vyhotovenie kópie GP č. 87/2011, k. ú. Nitra, množ.: 1 , jedn. cena: 8,0000 EUR, spolu: 8,00 EUR 20230570 8.0 EUR 25. Apríl 2023 25. Apríl 2023
Poprad 1 ks z každého čísla periodika CIVILNÁ OCHRANA, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva pre rok 2023 2303001 7.09 EUR 16. Január 2023 16. Január 2023
Prešov periodikum Civilná ochrana revue - ročné predplatné, množ.: 1 ks, jedn. cena: 7,0900 EUR, spolu: 7,09 EUR 202300006 7.09 EUR 05. Január 2023 04. Január 2023
Prešov periodikum Civilná ochrana revue - ročné predplatné, množ.: 1 ks, jedn. cena: 7,0900 EUR, spolu: 7,09 EUR 202300006 7.09 EUR 05. Január 2023 04. Január 2023
Prešov periodikum Civilná ochrana revue - ročné predplatné, množ.: 1 ks, jedn. cena: 7,0900 EUR, spolu: 7,09 EUR 202300006 7.09 EUR 05. Január 2023 04. Január 2023
Prešov Energie a upratovanie v zasadacej miestnosti OÚ v Prešove dňa 5.12.2022 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod., vrátane prípravy na I. zasadnutie členov ORK pre REFERENDUM 2023, množ.: 1 ks, jedn. cena: 450,0000 EUR, spolu: 450,00 EUR 202200716 450.0 EUR 16. November 2022 14. November 2022
Prešov Energie a upratovanie v zasadacej miestnosti OÚ v Prešove dňa 5.12.2022 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod., vrátane prípravy na I. zasadnutie členov ORK pre REFERENDUM 2023, množ.: 1 ks, jedn. cena: 450,0000 EUR, spolu: 450,00 EUR 202200716 450.0 EUR 16. November 2022 14. November 2022