DAQE Slovakia s.r.o.

IČO: 36848751
Pribinova 8953/62
Žilina
01001 Žilina

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Aktualizácia rozpočtov a TDZ na akciu: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul.Nábrežná, Levice" 202400855 20240038 480.0 EUR 04. Marec 2024 zaplatené
Levice Aktualizácia rozpočtov a TDZ na akciu: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul.Nábrežná, Levice" 202400855 20240038 480.0 EUR 04. Marec 2024 nezaplatené
Prešov -vypracovanie PD pre stavbu: "Most ev. č. M-015 na ulici Šípková - Pod Hrádkom" 20230290 30840.0 EUR 29. December 2023 zaplatené
Prešov -vypracovanie PD pre stavbu: "Most ev. č. M-015 na ulici Šípková - Pod Hrádkom" 20230290 30840.0 EUR 29. December 2023 nezaplatené
Košice Analýza tech. stavu ciest 202305395 20230246 41880.0 EUR 27. December 2023 12. November 2023
Košice Analýza tech. stavu ciest 202305395 20230246 41880.0 EUR 27. December 2023 12. November 2023
Košice Analýza tech. stavu ciest 202305395 20230246 41880.0 EUR 27. December 2023 12. November 2023
Košice Analýza tech. stavu ciest 202305395 20230246 41880.0 EUR 27. December 2023 12. November 2023
Košice Analýza tech. stavu ciest 202305395 20230246 41880.0 EUR 27. December 2023 12. November 2023
Žilina PD -„Stavební úpravy cyklotras na vybraných komunikacích – ulice M.R.Štefánika v Žiline“ v počte 10 paré a to pre objekt TDZ. 20230285 20230285 660.0 EUR 20. December 2023 15. December 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice pd, množ.: 1 , jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 202400453 300.0 EUR 20. Máj 2024 13. Máj 2024
Levice PD na TDZ, množ.: 1 , jedn. cena: 1 560,0000 EUR, spolu: 1 560,00 EUR 202400452 1560.0 EUR 20. Máj 2024 13. Máj 2024
Levice Aktualizácia rozpočtov a TDZ na akciu: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul.Nábrežná, Levice, v zmysle Vašej ponuky, množ.: 1 , jedn. cena: 480,0000 EUR, spolu: 480,00 EUR 202400023 480.0 EUR 15. Január 2024 12. Január 2024
Levice Aktualizácia rozpočtov a TDZ na akciu: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul.Nábrežná, Levice, v zmysle Vašej ponuky, množ.: 1 , jedn. cena: 480,0000 EUR, spolu: 480,00 EUR 202400023 480.0 EUR 15. Január 2024 12. Január 2024
Košice Objednávame si u Vás analýzu technického stavu ciest pre plánovanie obnovy vozoviek v meste Košice na základe meraní podľa požiadaviek uvedených v prílohe. Cena celkom s DPH. O50100230133 41880.0 EUR 03. Október 2023 19. September 2023
Košice Objednávame si u Vás analýzu technického stavu ciest pre plánovanie obnovy vozoviek v meste Košice na základe meraní podľa požiadaviek uvedených v prílohe. Cena celkom s DPH. O50100230133 41880.0 EUR 03. Október 2023 19. September 2023
Košice Objednávame si u Vás analýzu technického stavu ciest pre plánovanie obnovy vozoviek v meste Košice na základe meraní podľa požiadaviek uvedených v prílohe. Cena celkom s DPH. O50100230133 41880.0 EUR 03. Október 2023 19. September 2023
Košice Objednávame si u Vás analýzu technického stavu ciest pre plánovanie obnovy vozoviek v meste Košice na základe meraní podľa požiadaviek uvedených v prílohe. Cena celkom s DPH. O50100230133 41880.0 EUR 03. Október 2023 19. September 2023
Košice Objednávame si u Vás analýzu technického stavu ciest pre plánovanie obnovy vozoviek v meste Košice na základe meraní podľa požiadaviek uvedených v prílohe. Cena celkom s DPH. O50100230133 41880.0 EUR 03. Október 2023 19. September 2023
Levice Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia počas konania jarmoku v Leviciach, množ.: 1 , jedn. cena: 444,0000 EUR, spolu: 444,00 EUR 202300804 444.0 EUR 18. August 2023 17. August 2023
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Hliny I až Hliny VIIII". 256 2760.0 EUR 05. Máj 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina - Považský Chlmec v dvoch etapách" 712 4080.0 EUR 15. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina - Považský Chlmec od ul. Pod sklalkou s napojením na existujúci chodník" 713 5640.0 EUR 15. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Rekonštrukcia mostných objektov na miestnej komunikácií ponad potok Brodnianka v rkm 0,117 a rkm 0,810 v MČ Žilina - Brodno". 723 9336.0 EUR 18. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Chodník na ul. Kvačalova od bytového domu s napojením sa na existujúci chodník - Žilina - Závodie. 29 4680.0 EUR 26. Január 2016
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dozoru pre stavbu: " Rekonštrukcia mostov a lávok ponad potok Brodňanka v Žilina- Brodno. 465 17388.0 EUR 06. Máj 2016
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: " Úprava stykovej križovatky ulíc Vojtecha Spanyola a Juraja Fándlyho v Žiline" 664 14856.0 EUR 08. August 2016
Žilina " Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: " Úprava miestnej komunikácie v MČ Brodno od konečnej zastávky MHD po koniec MK. 678 3600.0 EUR 17. August 2016
Žilina " Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: "Výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina - Staré mesto, Malá Praha a Bôrik" 740 5400.0 EUR 20. September 2016
Levice Vypracovanie PD "Parkovisko a spevnené plochy Stará Družstevnícka, Levice" 677 14085.0 EUR 24. Jún 2017 25. Jún 2017