DAQE Slovakia s.r.o.

IČO: 36848751
Pribinova 8953/62
Žilina
01001 Žilina

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie na akciu "Okružná križovatka II/564 a Ul. Družstevnícka, Levice 202302857 20230178 11616.0 EUR 05. September 2023 nezaplatené
Košice Projektová dokumentácia - Rekonštr. CSS Popradská, Toryská, Moskovská 202302408 20230102 5760.0 EUR 31. Júl 2023 01. Jún 2023
Košice Projektová dokumentácia - Rekonštr. CSS Popradská, Toryská, Moskovská 202302408 20230102 5760.0 EUR 31. Júl 2023 01. Jún 2023
Trnava odborný autorský dohľad 0456 4200.0 16. Marec 2023
Levice PD pre DUR " Okružná križovartka II/564 a Ul. Hlboká", Levice 202300782 20230037 16464.0 EUR 14. Marec 2023 zaplatené
Levice PD pre DUR " Okružná križovartka II/564 a Ul. Hlboká", Levice 202300782 20230037 16464.0 EUR 14. Marec 2023 nezaplatené
Levice PD pre DUR " Okružná križovartka II/564 a Ul. Hlboká", Levice 202300782 20230037 16464.0 EUR 14. Marec 2023 zaplatené
Levice PD pre DUR " Okružná križovartka II/564 a Ul. Hlboká", Levice 202300782 20230037 16464.0 EUR 14. Marec 2023 zaplatené
Levice PD pre DUR " Okružná križovartka II/564 a Ul. Hlboká", Levice 202300782 20230037 16464.0 EUR 14. Marec 2023 zaplatené
Trnava stavebné práce Lávka Modranka 0279 576.0 20. Február 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia počas konania jarmoku v Leviciach, množ.: 1 , jedn. cena: 444,0000 EUR, spolu: 444,00 EUR 202300804 444.0 EUR 18. August 2023 17. August 2023
Žilina Projektová dokumentáciu zmeny organizácie dopravy na obojsmernú komunikáciu ul. Bulharská a vyznačenie súvisiacich križovatiek - riešenie trvalého dopravného značenia vrátane odsúhlasenia s ODI Žilina v maximálnej sume 1080.- € s DPH, a projektovú dokumentáciu pre riešenie stavebných úprav zúženej časti komunikácie ul. Bulharská vrátane geodetického zamerania v maximálnej sume 1980,- € s DPH podľa cenovej ponuky zo dňa 27.3.2023, množ.: 1 , jedn. cena: 3 060,0000 EUR, spolu: 3 060,00 EUR 202300786 3060.0 EUR 27. Marec 2023 27. Marec 2023
Žilina vytýčenie osi cyklochodníka H2 a V9 pre presné zadefinovanie podkladov pre výrub drevín - IČ a to na zákazku: Cyklochodník H2 - (Solinky - Centrum) - II. úsek a Cyklochodník V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek - vytýčenie v teréne CPV 71320000-7, množ.: 1 , jedn. cena: 960,0000 EUR, spolu: 960,00 EUR 202202264 960.0 EUR 16. August 2022 16. August 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Trnava vypracovanie projektov počas realizácie stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok 20220459 1632.0 25. Máj 2022 25. Máj 2022
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Hliny I až Hliny VIIII". 256 2760.0 EUR 05. Máj 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina - Považský Chlmec od ul. Pod sklalkou s napojením na existujúci chodník" 713 5640.0 EUR 15. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina - Považský Chlmec v dvoch etapách" 712 4080.0 EUR 15. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Rekonštrukcia mostných objektov na miestnej komunikácií ponad potok Brodnianka v rkm 0,117 a rkm 0,810 v MČ Žilina - Brodno". 723 9336.0 EUR 18. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Chodník na ul. Kvačalova od bytového domu s napojením sa na existujúci chodník - Žilina - Závodie. 29 4680.0 EUR 26. Január 2016
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dozoru pre stavbu: " Rekonštrukcia mostov a lávok ponad potok Brodňanka v Žilina- Brodno. 465 17388.0 EUR 06. Máj 2016
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: " Úprava stykovej križovatky ulíc Vojtecha Spanyola a Juraja Fándlyho v Žiline" 664 14856.0 EUR 08. August 2016
Žilina " Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: " Úprava miestnej komunikácie v MČ Brodno od konečnej zastávky MHD po koniec MK. 678 3600.0 EUR 17. August 2016
Žilina " Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: "Výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina - Staré mesto, Malá Praha a Bôrik" 740 5400.0 EUR 20. September 2016
Levice Vypracovanie PD "Parkovisko a spevnené plochy Stará Družstevnícka, Levice" 677 14085.0 EUR 24. Jún 2017 25. Jún 2017