DAQE Slovakia s.r.o.

IČO: 36848751
Pribinova 8953/62
Žilina
01001 Žilina

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice PD pre DUR " Okružná križovartka II/564 a Ul. Hlboká", Levice 202300782 20230037 16464.0 EUR 14. Marec 2023 nezaplatené
Trnava geologická sonda 2030 1656.0 28. September 2022
Levice Dopravno inžiniersky prieskum "Okružná križovatka ul. Hlboká/Družstevnícka 202202850 20220220 4200.0 EUR 12. September 2022 zaplatené
Žilina projekty dopravného značenia,vyznačenie primknutého priechodu pre cyklistov na vjazde k HM Tesco z ul. Predmetstská 20220154 20220154 1080.0 EUR 07. Júl 2022 30. Jún 2022
Trnava vypracovanie proj.dokumentácie 0991 1632.0 30. Máj 2022
Prešov -vypracovanie PD : "Bus pruh na ul. Sekčovská v úseku od zastávky MHD Pod Šalgovíkom po križovatku s ul. L.Novomeského", úprava dopravného značenia 20220112 2400.0 EUR 27. Máj 2022 zaplatené
Prešov -vypracovanie PD dočasného dopravného značenia: "Most na ul. Škultétyho (havarijný stav - úplná uzávera) a na ul. J.Pavla II. (čiastočná uzávera - zjednosmernenie) 20220106 4560.0 EUR 24. Máj 2022 zaplatené
Trnava odoborný autorský dohľad 0963 2400.0 23. Máj 2022
Levice Faktúra za vypracovanie dokumentácie - aktualizácie návrhu trvalého a dočasnéhoé dopravného značenia na akciu: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Tatranská, Levice." 202201578 20220117 480.0 EUR 23. Máj 2022 zaplatené
Levice Faktúra za vypracovanie dokumentácie - analýza parkovania s následným návrhom vyznačenia parkovacích státí na akciu: "Parkovacia politika v meste Levice - sídlisko Vinohrady." 202201579 20220118 9000.0 EUR 23. Máj 2022 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina vytýčenie osi cyklochodníka H2 a V9 pre presné zadefinovanie podkladov pre výrub drevín - IČ a to na zákazku: Cyklochodník H2 - (Solinky - Centrum) - II. úsek a Cyklochodník V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek - vytýčenie v teréne CPV 71320000-7, množ.: 1 , jedn. cena: 960,0000 EUR, spolu: 960,00 EUR 202202264 960.0 EUR 16. August 2022 16. August 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Levice Dopravno-kapacitné posúdenie ( okružná križovatka Družstevnícka ul. II/564 a ul. Hlboká), množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 200,0000 EUR, spolu: 4 200,00 EUR 202200483 4200.0 EUR 30. Máj 2022 30. Máj 2022
Trnava vypracovanie projektov počas realizácie stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok 20220459 1632.0 25. Máj 2022 25. Máj 2022
Levice V zmysle a rozsahu Vašej ponuky., množ.: 1 celok, jedn. cena: 9 000,0000 EUR, spolu: 9 000,00 EUR 202200265 9000.0 EUR 06. Apríl 2022 05. Apríl 2022
Levice V zmysle a rozsahu Vašej ponuky., množ.: 1 celok, jedn. cena: 9 000,0000 EUR, spolu: 9 000,00 EUR 202200265 9000.0 EUR 06. Apríl 2022 05. Apríl 2022
Levice V zmysle a rozsahu Vašej ponuky., množ.: 1 celok, jedn. cena: 480,0000 EUR, spolu: 480,00 EUR 202200261 480.0 EUR 05. Apríl 2022 04. Apríl 2022
Levice V zmysle a rozsahu Vašej ponuky., množ.: 1 celok, jedn. cena: 480,0000 EUR, spolu: 480,00 EUR 202200261 480.0 EUR 05. Apríl 2022 04. Apríl 2022
Prešov vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia pre zmenu organizácie dopravy v meste Prešov v súvislosti s havarijným stavom mosta Jána Pavla II. a s tým spojenú aktualizáciu projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia počas rekonštrukcie mosta Škultétyho, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 560,0000 EUR, spolu: 4 560,00 EUR 202200147 4560.0 EUR 31. Marec 2022 30. Marec 2022
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Hliny I až Hliny VIIII". 256 2760.0 EUR 05. Máj 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina - Považský Chlmec od ul. Pod sklalkou s napojením na existujúci chodník" 713 5640.0 EUR 15. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina - Považský Chlmec v dvoch etapách" 712 4080.0 EUR 15. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Rekonštrukcia mostných objektov na miestnej komunikácií ponad potok Brodnianka v rkm 0,117 a rkm 0,810 v MČ Žilina - Brodno". 723 9336.0 EUR 18. December 2015
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: " Chodník na ul. Kvačalova od bytového domu s napojením sa na existujúci chodník - Žilina - Závodie. 29 4680.0 EUR 26. Január 2016
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dozoru pre stavbu: " Rekonštrukcia mostov a lávok ponad potok Brodňanka v Žilina- Brodno. 465 17388.0 EUR 06. Máj 2016
Žilina Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: " Úprava stykovej križovatky ulíc Vojtecha Spanyola a Juraja Fándlyho v Žiline" 664 14856.0 EUR 08. August 2016
Žilina " Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: " Úprava miestnej komunikácie v MČ Brodno od konečnej zastávky MHD po koniec MK. 678 3600.0 EUR 17. August 2016
Žilina " Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie OAD pre stavbu: "Výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina - Staré mesto, Malá Praha a Bôrik" 740 5400.0 EUR 20. September 2016
Levice Vypracovanie PD "Parkovisko a spevnené plochy Stará Družstevnícka, Levice" 677 14085.0 EUR 24. Jún 2017 25. Jún 2017