Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad nájom pozemku za obdobie 25.12.2021-31.12.2021 20221318 3.43 EUR 21. Jún 2022
Poprad nájom pozemku o výmere 17 m2 20221317 41.19 EUR 21. Jún 2022
Trnava kúpa pozemku 1070 7642.8 21. Jún 2021
Trenčín vecné bremeno 6400240004 185.0 EUR 22. Apríl 2020
Trenčín vecné bremeno 6400240002 470.0 EUR 10. Marec 2020
Trenčín zriadenie vecného bremena 6400840001 370.0 EUR 01. Marec 2018
Prešov Odplata za zriadenie vecného bremena-"Integrovaná doprava-MHD, SAD zastávka Ul.Levočská" 6300840003 930.0 EUR 20. Február 2018 zaplatené
Malacky Meranie únostnosti vozovky 20151770 192.0 EUR 08. December 2015
Košice Vykonané meranie prem.parametrov vozoviek...... 201401784 2000490003 992.0 EUR 21. Máj 2014 04. Máj 2014
Košice Vykonané meranie prem.parametrov vozoviek...... 201401784 2000490003 992.0 EUR 21. Máj 2014 04. Máj 2014