Všeobecná úverová banka,a.s.

IČO: 31320155
Mlynské nivy 4121/1
Bratislava-Staré Mesto
82104 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2022 202300582 6002330780 66.0 EUR 22. Marec 2023 20. Február 2023
Košice Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2022 202300582 6002330780 66.0 EUR 22. Marec 2023 20. Február 2023
Košice Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2022 202300582 6002330780 66.0 EUR 22. Marec 2023 20. Február 2023
Košice Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2022 202300582 6002330780 66.0 EUR 22. Marec 2023 20. Február 2023
Košice Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu k 31.12.2022 202300582 6002330780 66.0 EUR 22. Marec 2023 20. Február 2023
Pezinok Bankový poplatok za info auditorovi. 6002330867 66.0 EUR 08. Marec 2023
Levice Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu 202300712 6002331061 66.0 EUR 07. Marec 2023 zaplatené
Prešov -poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu 9090331947 66.0 EUR 01. Marec 2023 zaplatené
Trnava popl. za vypracovanie správy pre audit 2022 0249 66.0 13. Február 2023
Žilina nájom pozemku 8422022 8422022 175.69 EUR 16. December 2022 09. December 2022
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Pezinok úver za účelom financovania kúpy stavby bývalého SOU na M.R. Štefánika 9 od BSK 46 1050000.0 EUR 09. Marec 2011
Košice Zmluva o financovaní - termínovaný úver. 2011002751 5000000.0 EUR 20. December 2011 21. December 2011
Košice Zmluva o financovaní - termínovaný úver. 2011002751 5000000.0 EUR 20. December 2011 21. December 2011
Trnava Zmluva o termínovanom úvere č. 115/2012/UZ 83 752881.0 11. Február 2012
Trnava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 259/2012/D 85 11. Február 2012
Trnava Poskytnutie peňažných prostriedkov 125 28. Február 2012
Trnava Zabezpečenie úveru 126 28. Február 2012
Košice Zmluva o bežnom účte. 2012000683 EUR 29. Marec 2012 30. Marec 2012
Košice Zmluva o bežnom účte. 2012000685 EUR 29. Marec 2012 30. Marec 2012
Košice Zmluva o bežnom účte. 2012000687 EUR 29. Marec 2012 30. Marec 2012