Slovenská agentúra životného prostredia

IČO: 00626031
Tajovského 28 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina Spracovanie dokumentácie "Zonácia lesoparku Žilina" 1230075 1230075 9600.0 EUR 23. August 2023 22. August 2023
Trnava zabezpečeie zariadenia 2329 414.0 12. Október 2018
Košice fa za spracovanie diela 201305245 1130374 4740.0 EUR 14. Január 2014 16. December 2013
Košice fa za spracovanie diela 201305245 1130374 4740.0 EUR 14. Január 2014 16. December 2013
Košice Spracovanie prvopisu - Miestny územný systém ekolog.stability KE 201303986 1130289 4740.0 EUR 27. Október 2013 29. September 2013
Košice Spracovanie prvopisu - Miestny územný systém ekolog.stability KE 201303986 1130289 4740.0 EUR 27. Október 2013 29. September 2013
Trenčín predplatné časopisu Enviromagazín na rok 2013 1130042 6.0 EUR 06. Február 2013
Bratislava II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2012, 29.-30.05.2012, Nízke Tatry - hotel Partizán, Tále, 3xOŽP 36065676 Z412000635 330.0 EUR 04. Máj 2012
Bratislava II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2012, 29.-30.5.2012, Tále, 1xOUP 35799013 Z412000553 110.0 EUR 12. Apríl 2012
Bratislava mapové podklady k regionálnej štúdii 1110007264 100.0 EUR 19. December 2011 01. December 2011
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Dodanie dokumentu s názvom "Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice (MÚSES). 2012002851 9480.0 EUR 20. December 2012 21. December 2012
Košice Dodanie dokumentu s názvom "Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice (MÚSES). 2012002851 9480.0 EUR 20. December 2012 21. December 2012
Levice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/20 106 0.0 EUR 25. Január 2017 20. Január 2017
Poprad Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/07 140 733768.6 EUR 08. Február 2017
Poprad Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/07 538 0.0 EUR 15. Jún 2017
Poprad Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10/07 705 0.0 EUR 20. Júl 2017
Levice Dodatok č. 1 k nenávratnému finančnému príspevku 1047 0.0 EUR 14. September 2017 15. September 2017
Levice Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1048 0.0 EUR 02. Október 2017 03. Október 2017
Poprad Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC1111-2016-10/07 53 0.0 EUR 02. Február 2018
Levice Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 223 0.0 EUR 06. Marec 2018 07. Marec 2018